SLU-nyhet

Fortsatt hög tillväxt i de svenska skogarna

Publicerad: 23 september 2015

De svenska skogarna fortsätter att växa mer än någonsin Det framgår både av officiell statistik i publikationen Skogsdata och i den nya versionen av webbverktyget Taxwebb, som enkelt låter användaren ta del av och presentera skräddarsydd statistik.

– I årets Skogsdata kan man läsa om att den årliga tillväxten nu är uppe i 125 miljoner kubikmeter. Då den totala avgången är väsentligt mindre, under 100 miljoner kubikmeter, innebär det att det totala virkesförrådet fortsätter att öka och uppgår nu till 3,4 miljarder kubikmeter, det vill säga en fördubbling sedan den första Riksskogstaxeringen 1923-1929, berättar Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen.

Officiell skogsstatistik

Publikationen Skogsdata är en del av Sveriges officiella statistik. Utöver presentation i tabeller, diagram och kommentarer, finns i årets Skogsdata ett temaavsnitt som beskriver de möjligheter till nya och bättre analyser som Riksskogstaxeringens permanenta provytor erbjuder. Dessa har funnits sedan 1983 och besöks vart femte år.

– Dessa provytor ger en unik möjlighet att förbättra statistiken och att kunna studera till exempel hur arealen jordbruksmark minskat under de senaste åren, främst beroende på omföring till skogsmark, säger Göran Kempe som tillsammans med Jonas Fridman har skrivit temaavsnittet..

Nytt interaktivt verktyg

Samtidigt som Skogsdata publiceras presenterar Riksskogstaxeringen en ny version av Taxwebb. Med denna hoppas Riksskogstaxeringen att ännu fler användare ska upptäcka och använda all den skogliga statistik som finns fritt tillgänglig vid SLU.

– Vi är väldigt stolta över vår nya Taxwebb, vi tror att det intuitiva gränssnittet kommer att passa både våra befintliga användare men även locka helt nya användare, berättar Per Nilsson, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen.

Nya Taxwebb är enklare, snabbare och erbjuder stora möjligheter för användaren att på egen hand skräddarsy statistik som kan laddas hem och presenteras. Några nyheter i den nya versionen är diagramfunktion, tidsserier och en kvalitetsindikator för statistiken. Antalet variabler är fler än tidigare med bland annat trädbiomassa och död ved. Taxwebb finns i både en svensk och en engelsk version.

Publikationen Skogsdata 2015 är kostnadsfritt tillgänglig som pdf via Riksskogstaxeringens hemsida. Där finns även ingångar till vår statistikportal och till Taxwebb.

Fakta:

Ladda ner publikationen.

 

Virkesförrådets utveckling (Källa: Riksskogstaxeringen, SLU) (Klickapå bilden för högre upplösning)

Ny version av Taxwebb

Taxwebb

Den nya versionen av webbverktyget Taxwebb, som enkelt låter användaren ta del av och presentera skräddarsydd statistik.

Besök gärna sidan och ta del av introduktionsfilmen.

 

 

 

 

 


Fakta

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

www.slu.se/riksskogstaxeringen
www.slu.se/skogsstatistik
https://taxwebb.slu.se

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Kontaktinformation