SLU-nyhet

Hur kan humaniora och samhällsvetenskap bättre tas tillvara inom SLU?

Publicerad: 04 september 2015

I en serie av hearings kan alla intresserade anställda och studenter diskutera detta, och ta fram förslag till en arbetsgrupp ledd av vicerektor Göran Ståhl.

Arbetsgruppen har rektors uppdrag att utarbeta förslag på hur humaniora och samhällsvetenskap kan vidareutvecklas, och hur en bättre interaktion ska kunna uppnås mellan de humanistiskt-samhällsvetenskapliga områdena (inkl. landskapsarkitektur/planering) och naturvetenskap-teknik-medicin .

Det första mötet i serien hålls på Ultuna den 17 september. Läs mer om upplägget och arbetsgruppen i kalendariet. Välkommen att vara med och påverka!

Fler möten i samma ämne under hösten:
23 september, kl. 15-17, i Skara, Malmbergssalen
28 september, kl. 13-15, i Umeå, lärosal Sälg A
1 oktober, kl. 13-15, i Alnarp, sal Västan i Agricum


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se