SLU-nyhet

Ny professor i insektsekologi

Publicerad: 08 september 2015

Tomas Roslin har anställts som professor vid NJ-fakulteten från och med 2015-09-01. Nedan presenterar han vem han är är och vad han gör.

Tomas Roslin. Foto: Pia Vikman-Roslin.Tomas Roslin

Institutionen för ekologi

Forskningsområde/-ämne

Insektsekologi med en betoning på interaktioner mellan arter. Det som intresserar mig mest är hur olika bestånd egentligen fungerar när de knyts samman av en myriad olika interaktioner – och hur de svarar på olika yttre störningar. Jag fascineras också av förhållandet mellan interaktionsvävens struktur och funktion; hur antalet av och styrkan på olika interaktioner mellan arterna återspeglar sig i ekologiska processer som vi alla drar nytta av, såsom nedbrytning av dynga eller pollination av viktiga växter.

Varför blev du intresserad av det?

Jag har nog alltid varit en naturnörd. När jag var liten tittade jag – som så många andra – på Jacques-Yves Cousteau, och blev så inspirerad att grundade något som jag kallade Forskföreningen. En viktig målsättning var att bygga om vår snickarbod till ett havsforskningsfartyg. Det projektet är dessvärre ännu på hälft.

Höjdpunkt i forskningskarriären

Vi visade nyligen att hela vår uppfattning om en arktisk näringsvävs struktur ställdes på ända av att vi tillämpade molekylära metoder med god resolution för att undersöka den. Den upptäckten tror jag att kommer att påverka vår inställning till hur de "enkla" näringsvävarna i Arktis egentligen ser ut och fungerar – och hur de påverkas av dagens klimatförändring.

Forskningsfokus just nu

–  Under de allra senaste åren har vi lagt ner stor möda på att utreda strukturen på en arktisk interaktionsväv i nordöstra Grönland. I den regionen är klimatförändringen enormt snabb, och vi jobbar hårt på att förstå dels hur hela interaktionsväven är strukturerad, och dels hur detta återspeglar sig i hur olika arter, olika interaktioner och olika funktioner påverkas av de pågående förändringarna.

Vision för din forskning i framtiden

Jag tror att övergången från ett fokus på enskilda bestånd till en förståelse för hur de binds ihop till större interaktionsvävar kommer att förändra hela vår syn på hur naturen är uppbyggd, fungerar och påverkas av mänskliga ingrepp. Den insikten vill jag tillämpa på en stor mängd system i både odlade och hittills orörda miljöer.

Personligt

Bor i Luthagen, Uppsala, och i Helsingfors. Jag har två barn (14 och 16 år), en hund (3 år) och en prima fru (biolog och sjuksköterska). Att harpunfiska med min son hör till det roligaste jag vet. Jag har också dyngbaggar som hobby, och tror att jag hittills sållat igenom ca 10 ton kodynga i jakt på dessa fascinerande kryp.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo