SLU-nyhet

”Starkt stöd för djurskydd”

Publicerad: 22 september 2015

Konsumenterna är villiga att betala för mervärdena i svenskt djurskydd, skriver Margareta Steen, SLU, bitr föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd, och fyra andra i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

"I den svenska debatten höjs ljudnivån på de röster som vill förändra de svenska betesreglerna. Minskad betestid och möjlighet att hålla kor inne året om förs fram som en del av lösningen. Men konsumenterna tycks inte hålla med", heter det bl a i artikeln.

”Konsumenterna är också beredda att betala mer för varor med svenskt ursprung och där djuren har behandlats bättre än djur i andra länder. Så många som nio av tio anger att de är beredda att betala lite mer och fem av tio konsumenter anger att de inte skulle handla svenska livsmedel i samma utsträckning som i dag ifall vi började hålla djuren på samma sätt som i övriga EU-länder.”

http://www.unt.se/asikt/debatt/starkt-stod-for-djurskydd-3890952.aspx


Kontaktinformation