SLU-nyhet

Tionde Stenhammardagen

Publicerad: 08 september 2015

Den tionde Stenhammardagen i ordningen avhölls på måndagen. Detta årliga arrangemang är ett samarbete mellan SLU och det av kungen disponerade Stenhammars gods i Sörmland.

Årets tema var Konkurrenskraft och livsmedelsstrategi, och kung Carl XVI Gustaf framhöll i sitt inledningstal att svensk livsmedelsproduktion måste kunna konkurrera med både hög kvalitet och ambitionen att värna om djurs och människors hälsa. SLU:s rektor Peter Högberg framhöll också i sitt tal utmaningen i att kunna göra etiska avväganden i en rationell produktion, och att det för forskningens del måste ske i dialog med näringslivet.

Bland övriga talare fanns Rolf Annerberg, som utrett de gröna näringarnas framtida konkurrenskraft. Han pekade på fyra områden av betydelse: en översyn och förändring av regler och villkor för producenterna, en förbättrad stimulans för företagandet, en satsning på innovation och kunskap och en översyn av marknadsförutsättningarna (t ex de offentliga upphandlingarna).

Innan lunch visade slakteriföretaget Hälsingestintan sin mobila anläggning för gårdsslakt (dock utan handgripliga demonstrationer).

Dagen avslutades med vad som nästan blivit tradition, en exkursionspromenad i Stenhammars omgivningar där SLU-professorn Urban Emanuelsson visade hur den biologiska mångfalden påverkats i markerna där djur betar.

SLU:s rektor Peter Högberg i samspråk med kungaparet. Foto: Mikael Jansson, SLU
SLU:s rektor Peter Högberg i samspråk med kungaparet. Foto: Mikael Jansson


Besökarna – här bl a kungaparet och prins Carl Philip – fick en demonstration av hur Hälsingestintans mobila gårdsslakteri fungerar. Foto: Mikael Jansson, SLU
Besökarna – här bl a kungaparet och prins Carl Philip – fick en demonstration av hur Hälsingestintans mobila gårdsslakteri fungerar. Foto: Mikael Jansson

Professor Urban Emanuelsson ledde exkursionen. Foto: Mikael Jansson, SLU
Professor Urban Emanuelsson ledde exkursionen. Foto: Mikael Jansson


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson