SLU-nyhet

Utlysning inom NKJ för nätverksbyggande

Publicerad: 07 september 2015

Nu finns pengar att söka för nätverk och doktorandkurser inom Nordiska kommittén för jordbruk och matforskning, NKJ.

Bidragen är avsedda för högst 2 år. Den totala budgeten för utlysningen är minst 1 000 000 norska kronor. Maxbeloppet för ett nätverk bör inte överstiga 250 000 norska kronor. Minst 50 procent av den totala budgeten måste självfinansiera.

NOVA uppmuntrar forskare från sina medlemsinstitutioner att ansöka om finansiering från NKJ tillsammans. NOVA stöder doktorandkurser, men stöder inte nätverk. Finansieringen från NOVA för en doktorandkurs kan kombineras med finansiering från NKJ.

Sista ansökningsdag för nätverksbidraget är tisdag 15 september. Sista ansökningsdag för Nova-doktorandkurser är 2 oktober.
Läs mer här.

NKJ:s syfte är att:

  • öka nordeuropeisk regional samverkan inom jordbruk och livsmedelsforskning
  • skapa bättre kontakt mellan jordbruks- och livsmedelsforskning i de nordiska länderna
  • stärka nordeuropeiskt jordbruk och livsmedelsforskning och nätverk Inklusive djurens hälsa och välfärd

Kontaktinformation
Sidansvarig: mats.persson@slu.se