SLU-nyhet

Basala egenskaper hos trädslag påverkar konkurrensförmågan jorden runt

Publicerad: 05 januari 2016

Ett fåtal grundläggande egenskaper avgör hur ett trädslag står sig i konkurrensen med andra trädslag, oavsett om det handlar om tropiska skogar eller det norra barrskogsbältet. Det visar den mest omfattande studie som har gjorts av konkurrens mellan trädslag, och som publicerades i tidskriften Nature 23 december. Studien bygger på inventeringsdata från en mängd länder, bland annat den svenska Riksskogstaxeringen.

Stora delar av jorden är skogtäckt, från tropikerna till taigaområden i norr och söder. Bland trädslagen finns en häpnadsväckande mångformighet både när det gäller utseende och strategier. De komplicerade samspelen mellan trädslag som växer tillsammans har också stor inverkan på skogars utveckling och skogsekosystemens funktion.

Konkurrens har en stor inverkan på träds tillväxt och på artsammansättningen i ett skogsbestånd, men finns det några grundläggande och lätt observerbara egenskaper som styr trädens konkurrensegenskaper, oavsett var på jorden de växer? Den frågan ställde sig Georges Kunstler från det franska forskningsinstitutet IRSTEA. Tillsamman med 35 forskare från olika delar av värden publicerar han nu en analys av nationella skogsinventeringar som täcker tre miljoner träd i drygt 140 000 provytor.

Tre grundläggande funktionella egenskaper – veddensitet, bladtjocklek (egentligen specifik bladyta, dvs. bladets yta/torrvikt) samt maxhöjd – visade sig ha en konsekvent inverkan på konkurrensförhållandena mellan olika trädslag, i alla regioner.

Arter med snabb maximal tillväxt hade lättare ved i alla naturtyper, och tunnare blad i flertalet av naturtyperna. Lätt ved kunde också kopplas till en sämre förmåga att tåla konkurrens, och en svag konkurrensförmåga gentemot andra arter. Stor bladyta i förhållande till bladvikten var också kopplat till svag konkurrensförmåga.

Skillnader i dessa tre grundläggande egenskaper gör alltså att olika trädslag är olika rustade att klara sig vid olika konkurrensförhållanden – "det man vinner på gungorna förlorar man på karusellerna". Detta är också något grundläggande i den klassiska hypotesen att växtarter kan samexistera genom att ha olika successionsstrategier.

Konkurrensen var starkare inom arter än mellan arter. Det finns en hypotes om att arter skulle konkurrera mindre med varandra ju mer skilda egenskaper de har, men något sådant samband kunde inte ses i denna studie.

Två forskare från SLU:s institution för skoglig resurshushållning är medförfattare till artikeln i Nature, Göran Ståhl och Bertil Westerlund. Deras bidrag var att samla in och bearbeta de data från Riksskogstaxeringen som användes i analyserna.

– Riksskogstaxeringens bidrag till den här studien är ett intressant exempel på synergierna mellan forskning och miljöanalys, säger Göran Ståhl.

Mer information
Göran Ståhl, professor
Institutionen för skoglig resurshushållning
090-7868459, 070-6618216, goran.stahl@slu.se

Artikeln i Nature
Georges Kunstler, Daniel Falster, David A. Coomes, Francis Hui, Robert M. Kooyman, Daniel C. Laughlin, Lourens Poorter, Mark Vanderwel, Ghislain Vieilledent, S. Joseph Wright, Masahiro Aiba, Christopher Baraloto, John Caspersen, J. Hans C. Cornelissen, Sylvie Gourlet-Fleury, Marc Hanewinkel, Bruno Herault, Jens Kattge, Hiroko Kurokawa, Yusuke Onoda, Josep Peñuelas, Hendrik Poorter, Maria Uriarte, Sarah Richardson, Paloma Ruiz-Benito, I-Fang Sun, Göran Ståhl, Nathan G. Swenson, Jill Thompson, Bertil Westerlund, Christian Wirth, Miguel A. Zavala, Hongcheng Zeng, Jess K. Zimmerman, Niklaus E. Zimmermann & Mark Westoby. Plant functional traits have globally consistent effects on competition. Nature, doi:10.1038/nature16476
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16476.html


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson