SLU-nyhet

Doktorandkurs i vetenskapsfilosofi

Publicerad: 15 januari 2016

Ta tillfället att få en introduktion till grundläggande begrepp inom området vetenskapsfilosofi! Vetenskapsfilosofi är den del av filosofin där övergripande frågor som är relevanta för vetenskapen diskuteras.

Som exempel kan nämnas:

- Vad menas med kunskap på vetenskaplig grund?
- Vad är skillnaden mellan vetenskapligt och ovetenskapligt sätt att tänka?
- Finns det generella metodregler som är gemensamma för alla sorters vetenskap?
- Vad är en vetenskaplig förklaring?

Du får en översikt av vetenskapens historiska utveckling och en förbättrad förståelse för skillnader och likheter mellan naturvetenskap och andra vetenskapsinriktningar. Du får också en inblick i gränsdragningsdebatten mellan vetenskap och pseudovetenskap.

Kursen är ett utmärkt tillfälle att få den utbildning i vetenskapsfilosofi som krävs för en doktors- respektive licentiatexamen från SLU. Den hålls i Uppsala och ger 3 högskolepoäng.

Skicka kursansökan till Lotta.Hansson@slu.se senast 1 mars.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se