SLU-nyhet

Internationella anmälningar ökar stort

Publicerad: 19 januari 2016

Antalet anmälningar till SLU:s internationella masterprogram ökar kraftigt. Förra året sökte 1 343 personer jämfört med årets 2 725, det vill säga en fördubbling av antalet sökande!

Ökningen är olika stor för olika program, där Agricultural Economics and Management är den med den största ökningen.

Bland de sökande kan vi också konstatera att 82 % är internationella studenter.

– Det är jätteroligt och positivt att vi har nått ut med informationen om våra fantastiska masterprogram i världen. Intresset är stort och det ska bli spännande att se hur många som antas, säger Lena Andersson-Eklund, prorektor på SLU.


Kontaktinformation