SLU-nyhet

Internationellt studentmöte på SLU i Umeå

Publicerad: 22 januari 2016

Skogsstudenter från hela världen möts när IFSA har styrelsemöte i Umeå. Skogshögskolans studentkår är värdar för mötet.

IFSA (International Forestry Students Association) är en organisation som sammanför skogstuderande i hela världen för att utbyta kunskaper, idéer och erfarenheter. Ett slags forum för ett gemensamt intresse för en gemensam resurs - våra skogar.

Varje år träffas IFSA:s styrelse för att planera sin verksamhet och i och med detta, även besöka lokalkommittéer som håller i värdskapet för dessa sammankomster. I år välkomnar SLU och jägmästarstudenterna vid Skogshögskolans studentkår (SHS) IFSA till Sverige. Mötet inleds fredagen den 22:a januari och pågå fram till onsdagen den 27:e januari 2016. Under Interim, som mötet kallas, kommer de första 5 dagarna läggas på att diskutera IFSA:s strategi och uppdrag, utveckla stadgar, planera det årliga symposiet IFSS 2016 (i år i Österrike), samt att jobba med den finansiella delen av organisationen.

Den sista dagen är avsatt till en diskussion om hur man kan stärka skoglig utbildning globalt. På förmiddagen diskuteras hur man ska förbättra skoglig utbildning och framhäva den. Representanter från SLU såväl som representanter från IFSAs samarbetspartners IUFRO, CIFOR och FAO är inbjudna. På eftermiddagen hålls ett öppet seminarium för alla intresserade om vikten av att prata om skogar i landskapssammanhang och hur detta synsätt skiljer sig från samhällets syn på skog idag.

Fakta:

Seminariet hålls i P-O Bäckströms sal från kl 14:00.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se