SLU-nyhet

Nya öppna data från SLU inför Hack for Sweden 2016

Publicerad: 18 januari 2016

För tredje året i rad är SLU med och anordnar tävlingen Hack for Sweden som hålls 12-13 mars. Syftet är att stimulera utveckling nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data. Inför tävlingen ger SLU bland annat utökad åtkomst till kustfiskedata och observationer av skogsskador.

Hela 23 myndigheter står nu bakom evenemanget, där tävlingsupplägget i år är något förändrat. Detta för att ge bättre förutsättningar för samverkan mellan tävlingsdeltagare och myndigheter.

– Vi ser fram emot att ha en mer direkt dialog med hackarna kring våra data inför tävlingshelgen och kanske även efter. Vi vill inbjuda till en så bred användning som möjligt i samhället av våra öppna data och hoppas också få idéer om hur vi förbättrar datatillgängligheten på sikt, säger Leif Hallbäcken, föreståndare på Miljödatastöd vid SLU.

SLU är i år partner i tävlingen och deltar som tidigare med öppna data och tjänster om Sveriges skogar samt data om arter, mark, ytvatten och fisk. Dessa data används bland annat i det svenska miljömålsarbetet. Nytt för i år är bland annat en förbättrad tillgång till kustfiskdata.

– Nu ger vi tillgång till kustfiskdata från våra provfisken längs Sveriges kuster även via ett antal alternativa API:er. Det genererar uppgifter om exempelvis kustfiskens art- och könsfördelning, populationstäthet och biomassa. Resultaten används inom både miljöövervakning och fiskerirådgivning, berättar Anders Kinnerbäck, forskningsassistent på institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

En annan nyhet är att SLU ger tillgång till öppna data om skador på träd som inrapporterats genom tjänsten Skogsskada. Före tävlingshelgen släpper SLU också en kvalitetsgranskad version av den nationella jordartskarteringen som öppna data.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-Katrin Hallin, fomaredaktion@slu.se