SLU-nyhet

Brev från LTV:s nya prodekan

Publicerad: 18 januari 2016

Tulpanens dag har inlett säsongen och arbetslusten kan få fritt spelrum. På fakulteten har arbetet med den nya ledningen tagit fart. Som Prodekan är jag ny på jobbet och i full färd med att försöka sätta mig in arbetsuppgifter och förstå strukturer.

Håkan Schroeder, dekan, och jag arbetar i team, vilket betyder delat ansvar för fakultetens ledarskap.

Själv har jag, efter många år i Lärarförslagsnämnden, ett särskilt engagemang för rekryteringsfrågor För närvarande har vi ett stort antal anställningar på gång med nya professorer, universitetslektorer och biträdande lektorer vid olika institutioner.

Förutom anställningar ska viktiga befattningar besättas. Arbetet med att rekrytera nya prefekter till AEM och LAPF pågår. Vicedekaner ska utses. Nya studierektorer för program och för forskarutbildning och andra ansvariga ska vara på plats den 1 april. Den nya Fakultetsnämnden har sitt första möte 10 februari och jag vet att ledamöterna ligger i startgroparna för att få ta sig an alla viktiga och intressanta uppgifter.

På olika nivåer pågår arbete med att sätta mål och dra upp strategier som har betydelse för vår fakultet. Region Skåne arbetar med en regional livsmedelsstrategi där fakulteten är engagerad. Regeringens nationella livsmedelsstrategi har dock blivit försenad, så målen för denna betydelsefulla del av SLU:s verksamhet låter vänta på sig. På europeisk nivå pågår processen med den så kallade FoodKIC-en (Knowledge and Innovation Communities), som består av ett antal europeiska regioner med samarbete i innovationskedjan mellan företag och forskning. Vi hoppas naturligtvis att Alnarp ska vara ett starkt centrum i dessa sammanhang.

Under tiden råder som vanligt en intensiv och målmedveten aktivitet inom kärnverksamheten bland forskare och lärare, med benäget stöd av administrativ och teknisk personal. För lärarna börjar en ny vårtermin – se där, ett hoppfullt ord! Knappt är tidigare kurser avslutade och betyg satta, förrän ny undervisning ska sättas igång.

Studenterna kräver inte bara kunskaper och färdigheter, inte bara utbildning, utan även bildning. Och, som några studenter påpekade för mig i en kurs i agroekologi: Lärarens uppgift är också att "ge oss hopp".

Alla er lärare önskar jag en god vårtermin med uppiggande studentkontakter. Alla ni forskare som bygger upp basen för undervisning och samverkan, och alla ni som på olika sätt håller igång verksamheten på fakulteten, önskas givande arbetsveckor.

Som delmål ser vi i första hand fram emot Fettisdagen!


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se