SLU-nyhet

SLU utreder frågan om divestering

Publicerad: 21 januari 2016

Under våren kommer en utredning göras för att undersöka möjligheterna för SLU att divestera stiftelsekapital ur fossila industrier.

Frågan om divestering har kommit upp i och med att många universitet och institutionella investerare världen över har divesterat* ur organisationer och företag inom fossil energi. I Sverige har Chalmers, Svenska kyrkan, Diakonia och Örebro kommun redan divesterat. Senast i november 2015 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att divestera ur fossila industrier.

Under 2015 har både studenter och forskare ställt frågor om hur SLU har placerat sitt kapital, specifikt ifall universitetet placerar i fossila industrier som kol och olja. För studenterna är det ett viktigt ställningstagande, även om det antagligen rör sig om mindre summor.

– Vi ska titta på möjligheterna, och ambitionen är att vi ska hitta alternativa investeringar, sa Göran Ståhl, vicerektor med ansvar för miljöanalys i en intervju i P4 Uppland om studenternas krav på att SLU ska stoppa sina investeringar till fossilföretag.

Hör hela intervjun på:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6340616

 

* Divestera – motsatsen till att investera, dvs att sälja aktier, fonder eller andra investeringar; ofta avses specifikt att avsluta sina investeringar i företag med verksamhet inom fossil energiKontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se