SLU-nyhet

Kevin Bishop ny vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU

Publicerad: 26 februari 2016

Den 1 mars tillträder Kevin Bishop som ny vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys. Kevin Bishop är i dag gästprofessor på institutionen för vatten och miljö vid SLU och professor i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet.

SLU har ett speciellt ansvar för fortlöpande miljöanalys, med uppdrag att rapportera tillståndet i miljön till såväl nationella som internationella myndigheter. Verksamhetens fokus är att ge kunskapsunderlag till miljömålsarbetet och att bidra till en mer hållbar användning av naturresurserna.

– Kevin Bishop är en skicklig och produktiv miljöforskare med ett utmärkt nätverk i Sverige och internationellt. Hans erfarenhet av att leda större projekt kommer att vara viktig i arbetet som vice-rektor för fortlöpande miljöanalys, säger Peter Högberg, rektor vid SLU.

– SLU:s miljöanalys ger vetenskapligt beslutsunderlag i frågor som är avgörande för en hållbar framtid i Sverige och globalt. Jag är hedrad av att få uppdraget och ska göra mitt bästa för att på bred front främja och utveckla verksamheten, säger tillträdande vicerektor Kevin Bishop.

Kevin Bishop är utbildad skogstekniker, filosof, hydrolog och geograf. Han disputerade vid Cambridge University år 1993 med en avhandling om episodisk försurning av vattendrag.

Sedan år 1997 är Kevin Bishop professor vid institutionen för vatten och miljö på SLU, vilket han sedan 2010 på halvtid kombinerar med en professur i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet. Innan dess arbetade han som forskare vid SLU och som lektor vid Umeå universitet. År 2001-2002 var Kevin Bishop även gästprofessor vid University of Colorado.

Kevin har ett stort engagemang för utbildning och för kunskapsspridning om vattenkvalitetsfrågor.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se