SLU-nyhet

Lättare att hitta ekonomisk information om forskningsprojekt

Publicerad: 17 februari 2016

Tack vare en ny ingång, Projektstatus – ekonomi, kan enskilda forskare nu lättare hitta information om sina externfinansierade projekt.

Projektstatus – ekonomi hör till ledningsinformationssystemet Lins, som bland annat tillhandahåller listor med en institutions pågående externfinansierade projekt. Listorna innehåller ekonomisk information om projekten och varje enskilt projekt är klickbart för mer detaljer.

I projektstatus – ekonomi finns möjlighet att söka upp ett projekt direkt utan att behöva gå via en institutionsgrupperad lista. Projekt kan sökas på del av projektnamn/projektnummer eller projektledare, alternativt en kombination av båda.

Direktlänk till Projektstatus - ekonomi: http://epi-resurs.slu.se/lins/

 

Ingångar till Projektstatus - ekonomi finns även från LINS (http://lins.slu.se) under fliken Ekonomi samt från flera platser på medarbetarwebben:

Årsrapporter för 2015 i Lins

Nu finns alla rapporter som bygger på helårsdata uppdaterade med värden för 2015. Exempelvis institutionsöverblicken (fliken Indikatorer), jämställdhetsdata (fliken Jämställdhet) och antalet publikationer (fliken Publikationer). När det gäller antalet publikationer sker dock en eftersläpning i registrering och validering, vilket innebär att antalet publikationer för 2015 fortsatt kommer att öka under 2016.

Vid eventuella frågor kontakta linssupport@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se