SLU-nyhet

Nytt kemikaliehanteringssystem infört

Publicerad: 01 februari 2016

Kemikaliehanteringssystemet KLARA är nu infört på hela SLU, och ersätter det tidigare Kemia.

Vi har därmed fått ett bra verktyg för att skapa kemikalieförteckningar, hämta säkerhetsdatablad och ta ut sammanställningar över t.ex. brandfarliga varor m.m. I Klara finns också ett verktyg för att utföra riskbedömningar avseende kemikalier.

Säkerhetsdatablad kan hämtas från KLARA utan inloggning, förutsatt att man sitter på en IP-adress inom SLU. Systemet nås från medarbetarwebben/ Verktyg/ Verktyg och system/ Klara.

Mer information finns på miljöenhetens hemsida under Miljöarbete, KLARA-Kemikaliehanteringssystem. Där finns också länk till en kortfattad manual för sökning i systemet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se