SLU-nyhet

Rätt antal träd avgör vattentillgång

Publicerad: 24 februari 2016

Rätt andel träd i landskapet avgör tillgången på grundvatten i torra tropiska områden. Det är slutsatsen i en nyligen publicerad studie i Nature-gruppens tidskrift Scientific Reports. Resultaten ger ett helt nytt perspektiv på debatten om hur träd påverkar vattentillgången i tropikerna, en debatt som involverat forskare, policy- och miljöorganisationer i decennier.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) under ledning av Ulrik Ilstedt och med medverkan från både internationellt och nationellt anknutna kollegor står bakom artikeln.

Bland allmänheten uppfattas ofta träd ha en positiv påverkan på vattentillgången. Det är också något som motiverat många bistånds- och miljöprojekt. Trots detta har det vetenskapliga paradigmet fram till nu avvisat detta, och varit att träd alltid leder till mindre vattentillgång, eftersom de förbrukar mer vatten än annan vegetation genom sin högre transpiration och avdunstning från bladytor.

Denna motsättning har vuxit sig allt mer betydelsefull när vattnet blir allt mer begränsande för utveckling och globala utmaningar, inte minst i tropiska områden med torrsäsong. Trädens värde för kolbindning och markvård sätts i motsats till vatten tillgängligt för konsumtion och matproduktion.

Den nya studien i Scientific Reports visar paradoxalt nog att båda synsätten har rätt. Med mätningar i ett trädbeklätt jordbruksområde (så kallad agroforestry system) i Burkina Faso har gruppen kunnat visa att en ”lagom” mängd träd ger mest bidrag till grundvattnet.

Utan träd förlorar marken sina stora porer som kan leda ner vattnet på djupet. I stället rinner vattnet av på ytan eller fastnar och avdunstar. Men med för många träd så förbrukar träden mer vatten än vad som tillförs genom att marken blivit bättre. Undersökningen är gjord i en typ av område som är vanligt över stora delar av de torra tropikerna.

– Tidigare studier har gjorts främst utanför tropikerna eller handlat om snabbväxande trädplanteringar med exotiska trädslag som eukalyptus och tall. Vi hoppas att våra resultat ska leda till att fler studier görs i ett bredare urval av miljöer, till exempel selektivt avverkade skogar och naturskogar, savanner, betesmarker och agroforestry-system. När inte alla träd alltid stjäl vatten blir plötsligt åtgärder som gallring, artval och hamling något som kan påverka vattentillgången positivt. Nu öppnas möjligheterna att restaurera degraderade områden med fler träd i landskapet på kunskapsbas för att förbättra miljön och minska koldioxid i atmosfären och samtidigt bidra till att förbättra människors livsvillkor i vattenbegränsade tropiska områden, säger Ulrik Ilstedt.

Utöver SLU-forskarna har bl a de multilaterala forskningsinstituten CIFOR och ICRAF för forskning kring skogsbruk respektive agroforestry, det latinamerikanska institutet för forskning och utbildning inom lantbruk CATIE samt Burkina Fasos institut för forskning inom miljö och lantbruk INERA medverkat.

Scientific Reports:

http://www.nature.com/articles/srep21930

För mer information:

Ulrik.Ilstedt@slu.se

Anders.Malmer@slu.se  


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson