SLU-nyhet

SLU och Akademiska Hus ingår avtal för en minskad energiförbrukning på campus

Publicerad: 23 februari 2016

Akademiska Hus och SLU har formulerat en gemensam målbild för att tillsammans göra campusområdena i Uppsala, Alnarp och Umeå än mer hållbara.

Intentionsavtalet innebär att parterna ska samarbeta för att minska mängden levererad energi, motsvarande 25 procent under tio år.

I veckan undertecknades intentionsavtalet som innebär en gemensam satsning på energieffektivisering mellan SLU och Akademiska Hus. Den nya överenskommelsen innebär en gemensam målbild och ett gemensamt arbetssätt.

– Vi får med det här avtalet möjlighet att stötta varandra där vi kan påverka mest. Akademiska Hus har bäst förutsättningar att påverka fastigheternas energiförbrukning, och där kan vi bidra genom att arbeta med attityden vi som användare har av husen, säger Johanna Sennmark, miljöchef på SLU.

Det gemensamma arbetssättet innebär en konkret plan för ansvarsfördelningen där Akademiska Hus tar huvudansvaret för initiativ rörande byggnader och teknik, medan SLU ansvarar för initiativ för att försöka ändra beteendet hos dem som vistas i fastigheterna.

 

Läs mer på :http://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2016/02/slu-och-akademiska-hus-ingar-intentionsavtal-om-energieffektivisering/


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se