SLU-nyhet

”Stadsplanerarna missar barnen”

Publicerad: 09 februari 2016

Sverige var tidigare ett föregångsland när det gäller barns utemiljöer. Men av någon anledning ses barnen i dag som ett särintresse, något som inte kan tas hänsyn till överallt – inte ens där det byggs bostäder för barnfamiljer, skriver universitetslektor Märit Jansson, SLU Alnarp, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Vi behöver damma av kunskapen om vad som gör städer och orter barnvänliga – faktiskt ofta samma saker som gör dem människovänliga. Det behövs en kursändring i stadsbyggandet och inte minst i atti­tyderna och trenderna som genomsyrar det. Lagstiftning om barnkonsekvensanalyser, tillräckliga friytor och väl genomtänka trafiklösningar ser ut att vara enda sättet att lyckas med det. Utan tydliga krav försvinner barnen ur stadsplaneringen”, skriver Märit Jansson bl a.

http://www.svd.se/stadsplanerarna-missar-barnen/om/debatt


Kontaktinformation