SLU-nyhet

Ur SLU:s regleringsbrev

Publicerad: 22 februari 2016

SLU får i anslag för 2016 totalt knappt 1,8 miljarder kr. Av dessa ska minst ca 845 miljoner kr användas till forskning och till utbildning på forskarnivå.

Här är några av de viktigaste punkterna i regleringsbrevet för SLU för år 2016.

 • Antalet helårsstudenter ska under perioden 2016-2018 uppgå till minst 12 000 på grund- eller avancerad nivå.
 • SLU ska redovisa deltagandet i utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå uppdelat på kvinnor och män.
 • I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas, med en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet.
 • SLU ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet.
 • SLU – såväl som andra universitet och högskolor – ska under 2016-2018 utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens för högskolestudier, vilket ska redovisas 2018.
 • SLU ska redovisa arbetet/verksamheten med följande: SCAW, Livsmedelsstrategin, One Health, Växtförädling, Forskningsfartyget.

SLU får också dessa uppdrag:

 • Bidra i arbetet för ett kommersiellt växande vattenbruk genom avelsarbete på regnbåge. Finansieras med en miljon kr.
 • Redovisa hur man bistått Regeringskansliet i arbetet med Nationellt skogsprogram
 • Senast 29 februari ta fram en plan för hur SLU ska fullgöra uppgiften att ansvara för riskvärdring av växtskadegörare.
 • Ta fram en plan för hur SLU avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att nå de jämställdhetspolitiska målen.
 • SLU ska efter samråd med UKÄ föreslå en examensbeskrivning för Djursjukskötarexamen 180p.
 • SLU får i anslag för 2016 totalt knappt 1,8 miljarder kr. Av dessa ska minst ca 845 miljoner kr användas till forskning och till utbildning på forskarnivå.

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/styrande-dokument-och-protokoll/regleringsbrev/


Kontaktinformation