SLU-nyhet

SLU-forskning om PFAS uppmärksammad i statlig utredning

Publicerad: 03 mars 2016

Igår presenterade enmansutredaren Göran Enander Regeringskansliets utredning om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten genom bruk av brandsläckningsskum. I rapporten uppmärksammas SLU-forskaren Lutz Ahrens forskning om nya och innovativa metoder för att behandla jord och grundvatten som förorenats med PFAS.

Enander anser att Statens geotekniska institut (SGI) bör ges i uppdrag att i samråd med Fortifikationsverket (äger och har rådighet över försvarets fastigheter) löpande implementera de metoder som kommer fram i forskningsprojektet.

PFAS är beteckningen för en grupp långlivade högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylssubstanser). PFAS ingår i en typ av brandskum som bland annat används på flygplatser, och har därifrån spridits till dricksvattentäkter.

Lutz Ahrens är forskare vid SLU:s institution för vatten och miljö, sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi. http://www.slu.se/lutz-ahrens

Länk till utredningen

Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten (M 2015:B)


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson