SLU-nyhet

SLU-student prisad för exjobb

Publicerad: 10 mars 2016

Under Årets Bygge-galan i Stockholm på onsdagen fick bl a SLU-studenten Julia Johansson ta emot pris i tävlingen Byggopus för bästa examensarbete.

Julia Johansson hade valt ämnet ”Stadsfrämjande parkering. Mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande” och vann i civilingenjörsklassen. Hon tilldelades 10 000 kronor av Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson. Hon var förvånad över att vinna med tanke på att examensarbetet inte handlar om byggfasen utan om det tidiga planeringsskedet och staden som helhet.

– Det viktigaste med mitt examensarbete har varit att väcka tankar och diskussion om hur framtidens städer ska se ut och fungera och hur mycket plats infrastruktur och specifikt parkering faktiskt tar, säger Julia Johansson, som nu jobbar med detaljplanering på stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Läs Julias uppsats här:

http://stud.epsilon.slu.se/8896/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson