SLU-nyhet

Vallskördens mikrobflora påverkar ensilagets hållbarhet

Publicerad: 16 mars 2016

Det är främst växtmaterialets kemiska egenskaper som påverkar ensileringsförloppet. Däremot har den mikrobflora som finns på skörden betydelse för hur snabbt ensilaget försämras vid kontakt med syre i luften. Det visar Kamyar Mogodiniyai Kasmaei i en avhandling från SLU.

Ensilage utgör en stor del av fodret till mjölkkor i många delar av världen, inte minst i Norden. Vanligtvis består ensilaget av vallfoder som konserveras med hjälp av naturligt förekommande mjölksyrabildande bakterier under syrefria förhållanden. Under jäsningen bildas en rad ämnen, såsom mjölksyra, etanol och ammoniak, som kan påverka djuren på olika sätt, bland annat foderintaget, och även mjölkens sammansättning.

Jäsningsförloppet, och därmed foderkvaliteten kan dock variera på ett ganska svårförutsägbart sätt, och ensilaget kan försämras snabbt när det kommer i kontakt med syre. Kamyar Mogodiniyai Kasmaei från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt hur jäsningsförloppet och det som händer när ensilaget exponeras för syre påverkas av vallens kemiska sammansättning och dess innehåll av mikroorganismer.

Jäsningsprocessen visade sig främst påverkas av växtmaterialets kemiska egenskaper. Hur snabbt ensilaget försämras vid syreexponering påverkades dock både av kemiska egenskaper och av den mikrobflora som fanns i växtmaterialet.

I avhandlingsarbetet har Kamyar också utvecklat metoder för studier av hur kemiska och mikrobiella faktorer tillsammans påverkar ensilagets kvalitet. Metoden bygger på att växtmaterialet först steriliseras, och sedan inympas med mikrobsamhällen från olika källor. Metoden kan också användas för att utvärdera olika tillsatser som används för att styra jäsningsförloppet i önskad riktning, såsom myrsyra, natriumnitrit eller olika stammar av mjölksyrabakterier.


Kamyar Mogodiniyai Kasmaei, institutionen för husdjurens utfodring och vård, försvarar sin doktorsavhandling The relationship betwen forage composition and silage fermentation and aerobic stability vid SLU i Uppsala.

Tid: Fredagen den 18 mars 2016, kl 13:15
Plats: Sal Audhumbla, VHC, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr Frank Driehuis, NIZO food research BV, Nederländerna

Mer information
Kamyar Mogodiniyai Kasmaei
018-67 16 51, kamyar.mogodiniyai.kasmaei@slu.se

Frågor på svenska kan ställas till Peter Udén (018-672058, peter.uden@slu.se) eller Rolf Spörndly (018-671992, rolf.sporndly@slu.se), som båda är forskare vid SLU:s institution för husdjurens utfodring och vård.

Länk till avhandlingen (pdf)
http://pub.epsilon.slu.se/13075/


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson