SLU-nyhet

Vinnovastöd för utveckling av kirurgiska implantat

Publicerad: 04 mars 2016

En EU-ansökan baserad på SLU-utvecklade kirurgiska implantat har fått utmärkelsen ”Seal of Excellence”. Projektet fick höga poäng i ”steg ett” och Vinnova går nu in med ett särskilt stöd för att projektet ska kunna göra en ”steg två”-ansökan inom EU-programmet Horizon2020.

Ett kirurgiskt implantat gjort av ett nedbrytbart material har utvecklats vid SLU i samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala. Implantatet bryts alltså ned och tas upp av vävnaden efter att det har fullbordat sin uppgift. Globalt är det bara ett fåtal företag som utvecklar implantat av denna typ av polymera material. Både materialen och tillverkningsprocesserna kan betecknas som high-tech. För att kunna exploatera innovationens kommersiella potential grundade SLU-forskaren Odd Höglund företaget Resorbable Devices AB.

I en så kallad "steg ett"-ansökan för små och medelstora företag inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon2020) fick företaget Resorbable Devices AB höga betyg för sin ansökan. Nyligen erhöll det också utmärkelsen "Seal of Excellence" av Horizon2020-programmet.

Vinnova har avsatt medel för att försöka öka antalet EU-ansökningar. En kostnadseffektiv metod är att utnyttja den gallringsprocess som redan utförts av andra, i detta fall bedömningen av de så kallade "steg ett"-ansökningarna. I och med att ansökan från företaget Resorbable Devices AB fick höga poäng, men trots det inte beviljades EU-finansiering för att göra en "steg två"-ansökan, har företaget tilldelats medel från Vinnova. Anslaget "Runner Up" är avsett för att ta fram en "steg två"-ansökan.

– Väldigt roligt och spännande att ta detta projekt ytterligare ett steg framåt. De implantat vi utvecklade först var avsedda för veterinärt bruk, men med tekniköverföring och anpassning kan implantatet anpassas för urologi på människa, vilket är vad ansökan syftar till. Även andra kirurgiska användningsområden har visat sig vara intressanta och ha potential, säger Odd Höglund, lektor i kirurgi vid SLU.

Det föreslagna projektet involverar forskare och företag från flera länder och koordineras från SLU, där det enligt projektplanen kommer att göras djurstudier.

De implantat som utvecklats vid SLU är självlåsande "band", ungefär som buntband, designade för att förhindra blödning. Materialen som används är resorberbara polymerer, samma som i kirurgisk tråd.

Mer information
Odd Höglund, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 13 28, odd.hoglund@slu.se
http://www.slu.se/odd-hoglund

Bilder på implantatet och beskrivning av materialet finns här: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-0500-7-825.pdf

Projektet vann tidigare SIKT:s stora forskningspris: http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/9/slu-veterinar-far-pris-for-utveckling-av-kirurgiska-implantat1/

Om företaget
Företaget Resorbable Devices AB är ett spin-off företag från forskning på SLU, med uppgift att exploatera innovationernas kommersiella potential. Utveckling av projektet har bedrivits under 2014–2015 genom ett anslag från Vinnova, Vinn Verifiering, på 2 miljoner Kr.

Innovationerna är skyddade av ett antal patent som beviljats både i Sverige och USA, vilket är viktigt för fortsatt forskning, utveckling och kommersialisering. Företaget har även registrerat ett par varumärken.
www.LigaTie.com

Om SLU och Institutionen för Kliniska vetenskaper
http://www.slu.se/sv/institutioner/kliniska-vetenskaper/

Om SLU och samverkan
http://www.slu.se/sv/samverkan-och-innovation/


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson