SLU Landskaps doktorandforum

Senast ändrad: 09 september 2020

SLU Landskap introducerar ett nytt forum för doktorander inom landskapsområdet med möjlighet att utbyta erfarenheter, arbetsmetoder och öka medvetenheten och öppenheten gentemot det tvärvetenskapliga samt olika metoder för forskning inom landskapsfältet.

Läs mer på den engelska sidan


Kontaktinformation

Johan WirdelövUniversitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +46739221036
E-post: johan.wirdelov@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se