SLU Landskapsdagar

Senast ändrad: 24 september 2020

SLU Landskapsdagar äger rum två gånger om året, i april och oktober. Dessa evenemang ger möjlighet att träffa kolleger som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. De erbjuder ett rikt program under en och en halv dag med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier, personalinitierade workshops och presentationer inom olika ämnen relaterade till landskapsutbildning och forskning.

Från SLU Landskapsdag i september 2020

Denna höst arrangerades SLU Landskapsdag som en halvdags online-evenemang den 16 september (13.00-16.30).

Från SLU Landskapsdag 16 september 2020

Se föreläsningen med Emily Wade (youtube)

Från SLU Landskapsdagar i april 2020

På grund av Covid-19 ställdes SLU Landskapsdagar 22-23 april i Alnarp in. Istället höll SLU Landskap en gemensam zoomfika, omvandlade den planerade keynote-föreläsningen av Suzanne Mathew, RISD, till en inspelad intervju samt gjorde en virtuell lansering av ‘Scape 16 Dossier, Crossing the Line – for uncertain times

Intervju med Suzanne Mathew

BOKLANSERING:‘Scape 16 Dossier, Crossing the Line – for uncertain times

 

För mer information från tidigare dagar - se nedan under Länkar

 


Kontaktinformation

Bruno Santesson
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur

Telefon: +46 18 672519, +46 702 501165
E-post: bruno.santesson@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se