SLU Landskaps lärarforum

Senast ändrad: 05 februari 2019
teachers_lunch.JPG

Ett nytt forum för SLU:s utbildare inom Landskapsområdet har skapats med syfte att diskutera undervisning, utbyta idéer, dela arbetsmaterial och utforska samarbetsmöjligheter: SLU Landscape Teaching Synergy Forum


Kontaktinformation

Marina QueirozUniversitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur, Ultuna

Telefon: 018 672511
E-post: marina.queiroz@slu.se

Åsa BenschUniversitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Telefon: 040-41 51 69
E-post: asa.bensch@slu.se

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se