SLU Landskaps lärarforum

Senast ändrad: 27 mars 2019
teachers_lunch.JPG

Ett nytt forum för SLU:s utbildare inom Landskapsområdet har skapats med syfte att diskutera undervisning, utbyta idéer, dela arbetsmaterial och utforska samarbetsmöjligheter: SLU Landscape Teaching Synergy Forum

Landskapsdagarna i Ultuna, 24-25 april 2019, kommer SLUs Landskaps lärarforum, Teaching Synergy Forum, att organisera två av workshoparna (se nedan). När registreringen till Landskapsdagarna öppnar kan du boka vilka workshopar du vill delta i. Vi hoppas att du tycker att något av ämnena nedan är så intressanta och för dig viktiga att vi kommer att träffa dig på någon av våra workshopar.

Hur polariseringen i samhället speglas i klassrummet
I en LA studiokurs presenteras en helt separatistisk brygga, dit endast kvinnor har tillträde. En annan student presenterar ett förslag på en badstrand dit inga muslimska män har tillträde. Hur kan vi agera när den ökade polariseringen i samhället avspeglas i våra klassrum?

Ling i Ultuna och Alnarp
Ett bra tillfälle för Ling-lärare i Ultuna att få inspiration och feedback från Ling-lärare i Alnarp och inte minst för att lära känna varandra! Vi uppmuntrar Ling-lärare från Alnarp att ta med undervisningsmaterial från sina respektive kurser, för att diskutera och dela med sig av under workshopen.

Om du har några frågor om våra workshopar eller idéer om hur vi kan utveckla vårt lärarforum, tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan. Vi ser fram emot att träffas i Ultuna i april.

 

Marina Queiroz och Åsa Bensch


Kontaktinformation

Marina QueirozUniversitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur, Ultuna

Telefon: 018 672511
E-post: marina.queiroz@slu.se

Åsa BenschUniversitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Telefon: 040-41 51 69
E-post: asa.bensch@slu.se

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se