SLU Landskaps lärarforum

Senast ändrad: 21 september 2020

SLU Landskaps lärarforum (Teaching Synergy Forum) är ett forum för SLU:s utbildare inom Landskapsområdet med syfte att diskutera undervisning, utbyta idéer, dela arbetsmaterial och utforska samarbetsmöjligheter.

Digital workshop under SLU Landskapsdag 2020 (16 sep)

Pedagogisk utmaning: stödja kreativitet på distans (på engelska)

Digitala träffar under våren 2020 

Vill du lära dig mer om hur du kan använda TEAMS?, 27 maj 2020 (workshop via Zoom)

Komplexa undervisningssituationer, 20 maj 2020 (workshop via Zoom)

Studier utomhus – Exkursioner, seminarier, examinations- och inlärningsmoment, 6 maj 2020 (workshop via Zoom)

Användbara tekniska/praktiska tips – Zoom, Skype, andra digitala hjälpmedel, 22 april 2020 (workshop via Zoom)

Tidigare evenemang

Lärarforum på studieresa till Nederländerna i februari 2020

Om du vill läsa om resultaten från tidigare workshops som organiserats av forumet, se fler länkar längst ner på sidan.

Om Lärarforum

Under de kommande två åren kommer vi att driva Teaching Synergy Forum. Vår ambition med lärarforumet är att fortsätta det arbete som startats med att främja och utveckla kvalitén genom att utnyttja hela kapaciteten och kunskapen inom SLU Landskap. Vi har planerat att fokusera på våra gemensamma workshopar under Landskapsdagarna, med program till och återrapportering från dem. Våren 2020 kommer vi att ersätta inställd workshop med tre distansmöten som ger möjligheten att utbyta erfarenheter från omställningen till distansundervisning. Vi hoppas att kunna bidra till ett effektivt utbyte och bättre arbetssituation direkt.

  
Petra Thorpert  AnnaMaria Pálsdóttir  Emma Butler
Fakta:

Läs mer om bakgrunden till Lärarforum på den engelska sidan


Kontaktinformation

Anna María Pálsdóttir, forskare, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp

Telefon: 040 41 55 36
E-psot: anna.maria.palsdottir@slu.se

Emma Butler, landskapsarkitekt LAR/MSA, adjunkt vid Institutionen för stad och land, Uppsala

Telefon: 0761-346387 
E-post: 
emma.butler@slu.se

Petra Thorpert, Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Telefon: 040-41 52 74 
E-post: 
petra.thorpert@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se