Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Horticultiure – en samlande kraft inom ämnet trädgårdsvetenskap

 

Sidan är under uppbyggnad.

SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Ny utgåva av Branschbeskrivning Trädgård

Uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård är klar. Branschbeskrivningen ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. Värdet av den svenska trädgårdsbranschen uppskattas till 32 miljarder kronor och ger sysselsättning åt nästan 70 000 personer, på hel eller deltid.

 

Publicerad: 31 oktober 2019 - Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se
Loading…