Kontakter på LTV-fakulteten

Senast ändrad: 06 april 2021

Här hittar du kontakt- och adressuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Håkan Schroeder, dekan
040-41 51 33, 0703-17 69 53
hakan.schroeder@slu.se

Karl Lövrie, prodekan
Telefon: +4640415439, +46730242261
E-post: karl.lovrie@slu.se

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
040-41 54 34
margit.nothnagl@slu.se

Kontaktpersoner för utbildning, forskning och samverkan vid LTV-fakulteten

Utbildningsfrågor

Forskningsfrågor

 • Lena Ekelund Axelson, vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård
  lena.ekelund@slu.se, 040-41 50 79
 • Tomas Österman, forskningssekreterare
  tomas.osterman@slu.se, tel. 040-41 50 37

Samverkansfrågor

 • Kristina Santén, samverkanskoordinator,
  Enheten för samverkan och utveckling
  kristina.santen@slu.se, tel: 073-020 9088

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att vara en stödfunktion för ledningen för LTV-fak och dess institutioner, med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Margit Nothnagl, margit.nothnagl@slu.se.


Kontaktinformation

Registrator LTV:
LTV-kansliet, SLU
ltvregistrator@slu.se
040-41 55 50

Postadress:
SLU Alnarp
Box 190
234 22 Lomma

Växel:
040-41 50 00

Sidansvarig: mw-red@slu.se