Miljöanalys vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 27 mars 2020

Miljöanalys är ett av SLU:s verksamhetsområde och finns vid alla fyra fakulteter. Inom verksamhetsområdet finns flera olika program som knyter an till Sveriges olika miljökvalitetsmål. Programmen anknyter också till Sveriges internationella miljösamarbeten och arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

Bebyggd miljö

Ett av SLU:s miljöanalysprogram, programmet Bebyggd miljö, ansvarar LTV-fakulteten för. Programmet Bebyggd miljö handlar om att kartlägga och analysera staden och den tätortsnära miljön. Det handlar om människans hälsa och upplevelse av staden, men även frågor som stadsutbredning och planering av grön- och vattenområden.

Läs mer om programmet Bebyggd miljö.


Kontaktinformation

Karl Lövrieprodekan LTV-fakulteten
karl.lovrie@slu.se, 040-415439, 073-0242261

Harald Klein, koordinator program Bebyggd miljö
harald.klein@slu.se, 0706-25 80 17

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se