Om LTV-fakulteten

Senast ändrad: 13 april 2021
Flygbild över Alnarp.

LTV-fakulteten är till största del belägen i Alnarp, mitt i Sveriges mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregion, ett stenkast från havet.

Campus Alnarp ligger nära studentstäderna Malmö och Lund och storstadslivet i Köpenhamn.

Men fakulteten har också verksamhet inom landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala med både forskning och utbildning.

Vårt kontaktnät sträcker sig ut i näringslivet genom flera olika samarbetsprojekt med allt ifrån stora livsmedelsföretag till kommuner och myndigheter.

Korta fakta om LTV-fakulteten 

Antal studenter: 1.239 (helårsstudenter)
Antal anställda: 371 (helårsarbetskrafter)
Antal professorer: 30 (helårsarbetskrafter)
Antal doktorander: 84 (personer)
Omsättning: 569 mkr, externfinansieringsgrad 45%

(Siffrorna hämtade från årsredovisningen för 2020.)

 

Utbildning inom landskap, trädgård och jordbruk

Utbildning har långa traditioner i Alnarp. Här har funnits högre utbildning inom landskap, trädgård och lantbruk under en lång tid. Platsen med sin historiska miljö i kombination med grönska och modern undervisning lockar många nya studenter. För närvarande studerar ungefär 1.200 studenter på campus.

Du kan följa våra studenter via våra #plugga-sidor. Välj t ex #pluggagrönt eller #greenstudies! 

Program på grundnivå

Program på avancerad nivå

Fristående kurser

Fristående kurser kan läsas också av dig som inte är student vid SLU. Du kan söka kurser inom olika ämnen i vår kursdatabas eller på antagning.se

Boende för dig som student

På sidan Bostad i Alnarp hittar du information om olika bostadsmöjligheter.

Kontaktperson för utbildningsfrågor vid LTV-fakulteten

Annica Thomsson, 040-41 50 31, 072-525 3151
annica.thomsson@slu.se, 040-41 50 03, 073-059 54 66

Forskarutbildning

På LTV-fakulteten bedrivs forskarutbildning med olika inriktningar inom ämnena landskapsplanering, trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap, teknologi och biologi.

Mer information

Du hittar mer information om forskarutbildningen på LTV-fakultetens webbsida för handledare och doktorander på medarbetarwebben.  

Mer generell information hittar du på SLU:s webbsidor om forskarutbildning.

Kontaktperson för frågor om forskarutbildning vid LTV-fakulteten

Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
asa.lankinen@slu.se, 040-41 53 67

Forskning

LTV-fakulteten har en lång tradition av forskning inom landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Ett ämnesområde som har tillkommit på senare tid inom fakulteten är djurmiljö och byggnadsfunktion.

Den globala utmaningen är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning med föda, rent vatten, fibrer, material och energi. Forskningen vid LTV-fakulteten bidrar på olika sätt till framväxten av en biobaserad samhällsekonomi.

Två institutionsövergripande satsningar inom forskning och samverkan på LTV-fakulteten är SLU Landskap och SLU Horticulture.

Mer finns att läsa om forskningen direkt på LTV-institutionernas webbsidor.

Kontaktpersoner för forskningsfrågor vidLTV-fakulteten

Lena Ekelund Axelson, vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård
lena.ekelund@slu.se, 040-41 50 79

Tomas Österman, forskningssekreterare
tomas.osterman@slu.se, tel. 040-41 50 37

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är ett av universitetets grundläggande uppdrag, och LTV-fakulteten är ett strålande exempel på intensivt samarbete och interaktion med omvärlden.

Kontaktperson för samverkansfrågor vid LTV-fakulteten

Kristina Santén, samverkanskoordinator,
Enheten för samverkan och utveckling
kristina.santen@slu.se, tel: 073-020 9088

 

Miljöanalys

Miljöanalys är ett av SLU:s verksamhetsområden och finns vid alla fyra fakulteter. Inom miljöanalys finns program som knyter an till Sveriges olika miljökvalitetsmål. Programmen anknyter också till Sveriges internationella miljösamarbeten och arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

LTV-fakulteten ansvarar för ett av SLU:s tolv miljöanalysprogram, programmet Bebyggd miljö. Programmet Bebyggd miljö handlar om att kartlägga och analysera staden och den tätortsnära miljön. Det handlar om människans hälsa och upplevelse av staden, men även frågor som stadsutbredning och planering av grön- och vattenområden.

Kontaktpersoner för miljöanalys vid LTV-fakulteten

Karl Lövrie, prodekan LTV-fakulteten
karl.lovrie@slu.se, 040-415439, 073-0242261

Harald Klein, koordinator program Bebyggd miljö
harald.klein@slu.se, 0706-25 80 17

Unika resurser vid LTV-fakulteten

Vi har många unika resurser - allt från laboratorium, klimatanläggningar till hela Alnarpsparken. Du är varmt välkommen att besöka våra olika faciliteter!

Vi har t.ex. Biotronen, Odlingsenheten, Växtskyddsstigen, Trädgårdslaboratoriet, biblioteket och Alnarps rehabiliteringsträdgård. Även Kunskapsparken i Ultuna ingår i LTV-fakultetens resurser.

Se hela listan här: 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anette Neldestam Larsson
Kommunikatör vid SLU Alnarp
Telefon: +4640415004, +46708470737
E-post:anette.neldestam@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se