Rapporter och publikationer

Senast ändrad: 01 november 2021

Statistikrapporten Trädgårdsundersökningen 2020, om kvantiteter och värden av 2020 års trädgårdsproduktion.  

Partnerskap Alnarp, ämnesgrupp Trädgård har här projektsammanställningar som redovisats i form av faktablad och rapporter

Projektet Tillväxt Trädgård, databas med projektsammanställningar

Odla mera Frukt och Grönt, sökbart inom trädgårdsområdet. Publikationerna hämtas från SLU biblioteket.

 


Kontaktinformation