Skötsel och dynamisk design

Senast ändrad: 04 april 2022

Att landskap är under ständig förändring är en utgångspunkt för att kunna skapa dynamik och styra utvecklingen mot en rikare miljö. Vårt levande och växande material är en komplex utgångspunkt för design.

Designarbetet upphär inte för att ritningarna är gjorda och växterna är planterade. När växter interagerar med varandra i konkurrensen om ljus, vatten och näring formas de som individer. I planeringen av en anläggning kan denna interaktion tas i beräkning för att vid skötseln sedan styra utvecklingen till en karaktärsstark miljö med en tydlig identitet. På motsvarande sätt styrs skötsel av produktionsskog, men med andra mål.

Många till synes ointressanta planteringar har idag stor potential till att blir rika upplevelsemiljöer. Strategiska, kreativa skötselåtgärder och kompletteringsplanteringar av framförallt fältskikt, men även lignoser i busk- och trädskikt, kan många av våra vardagsmiljöer bli små, blommande oaser.

Foto: Annamia Olvmyr
Foto: Annamia Olvmyr
Foto: Annamia Olvmyr
Foto: Annamia Olvmyr
Foto: Annamia Olvmyr

Kontaktinformation