Utbildningsverksamhet på Alnarps trädgårdslaboratorium

Senast ändrad: 09 juli 2021

Utbildningsverksamheten som sker på Alnarps trädgårdslaboratorium handlar främst om de praktiska delarna i olika kurser. För att skapa förutsättningar för en kreativ och lämplig miljö för detta jobbar vi med några olika typer av projekt.

Pedagogiska faciliteter för praktiska moment

En del av våra faciliteter är specialbyggda för att passa den utbildning vi bedriver på SLU i Alnarp. Ett exempel på detta är Anläggningsyta för hårdgjorda ytor där studenter från framförallt Landskapsingenjörs- och Landskapsarkitektprogrammen kan ha praktiska övningar. Ett annat exempel är Växtföljdsfältet och Odlingsstudion dit studenter från Trädgårdsingenjörs- och Hortonomprogrammen har undervisningsmoment förlagda. Läs mer

Övriga experiment och anläggningar

På Trädgårdslaboratoriets område finns det utöver forskningsprojekt, pedagogiska faciliteter och pedagogiska anläggningar en mängd olika mindre och större projekt och experiment som bidrar till att göra ytan spännande för alla besökare. Läs mer

Växtskyddsstigen

I Alnarps trädgårdslaboratoriums regi finns en växtskyddsstig i Alnarpsparken. Hela 61 skyltar är uppsatta på platser där beskrivna växtskadorna brukar uppträda någon gång under året. Information om växtskyddsstigen.


Kontaktinformation