Sveriges lantbruksuniversitet

Alnarps landskapslaboratorium

I landskapslaboratoriet studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder för tätortsnära jordbruks-landskap, park, trädgård och väg i full skala.

Med fokus på anläggning av nya landskapselement och landskapskaraktärer är det unikt i Sverige. Alnarps rekreativa värden förbättras samtidigt som studenter, forskare och institutioner erbjuds ett fältlaboratorium för studier och demonstration.

Publicerad: 23 oktober 2017 -