Sveriges lantbruksuniversitet

Alnarps västerskog

Alnarps västerskog ingår som en del i Alnarps landskapslaboratorium. Här studeras särskilt landskapselement som olika typer av skogsbestånd, skogsbryn, vattendrag och ängar m.m. Avsikten med Alnarps västerskog är att visa på möjligheten att skapa skogar och lundar, där man redan i planeringsstadiet lägger stor vikt vid miljöaspekter.

Publicerad: 23 oktober 2017 - Sidansvarig: Annamia.olvmyr@hotmail.com