Utställning för utemiljöutrustning

Senast ändrad: 09 oktober 2018

I Alnarps utemiljöutrustningsutställning erbjuds tillverkare och generalagenter för utemiljöutrustning att ställa ut delar av sortimentet. Utställningen arrangeras som miljöer så att utrustningen inte bara ställs upp utan också finns i ett så realistiskt sammanhang som möjligt.

Utställningen finns än så länge på entréytan och på innergården till Alnarpsgården, mitt i Alnarps centrum. Ambitionen är att med åren utöka utställningen så att olika typer av utemiljöutrustning kan visas i olika sammanhang inom Alnarp.

Utställningstiden är begränsad, för närvarande till ett år. Utställningen byts således ut och uppdateras med jämna mellanrum.

En central del av yrkeskunnandet hos studenterna inom SLUs landskapsutbildningar är utbud, funktion, kvalitet och användning av utrustning för stadens utemiljöer. Genom UtUtUt bygger vi upp ett sortiment av utrustning för utemiljö som är en parallell till det breda sortiment av växter som används för undervisningen inom Alnarp.

 

Möblering hösten 2018

Utställningen finns än så länge på entréytan och på innergården till Alnarpsgården, mitt i Alnarps centrum.

Fakta:

Alnarps materialdag den 16/10 inställd.

Tyvärr har vi fått för få anmälda deltagare för att genomföra konferensen. Vi räknar med att kunna genomföra materialdagen i mars istället och återkommer längre fram.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se