Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Vi utgår ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden och exempel på områden som vi arbetar med är forskningskommunikation och utveckling av kurser och kurskoncept för yrkesverksamma. Vi arbetar också i utvecklingsprojekt tillsammans med forskare och externa parter. Verksamheten är i huvudsak externfinansierad.

Loading…