SLU Fundraising vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 05 juni 2019

Målet med projektet är att etablera en förståelse och plan för hur en fundraising funktion vid LTV-fakulteten skulle kunna etableras. I uppdraget ingår att analysera de interna behoven och definiera en funktion som inom en given budget kan komplettera anskaffning av forskningsmedel och externa kontakter till fakulteten. Primärt avses att etablera en funktion som kompletterar forskningsfinansieringen men det kan mycket väl handla om finansiering av satsningar på studenter eller allmän infrastruktur som på olika sätt berikar campus och/eller fakulteten.

Nicholas Jakobsson har inlett arbetet under hösten 2018 och kommer avsluta arbetet till sommaren 2019.

Kristina Santén, Enheten för samverkan och utveckling, och Christine Jakobsson, SLU Uppsala, fungerar som ledningsgrupp.

Under hösten har projektledaren arbetat med ansvarig för fundraising vid SLU, Christine Jakobsson och den arbetsgrupp som satts samman för att koordiera uppgiften vid övriga fakulteter. Gruppen har gemensamt tagit fram ett förslag hur arbetet bör bedrivas vid SLU och presenterat detta för vice rektor Erik Fahlbeck. Gruppen har även genomgått viss intern utbildning i uppgiften fundraising. På lokal nivå har en rad kontakter etablerats för att förstå de lokala förutsättningarna för uppdraget och för att lägga grunden till det arbete som skall utföras under våren 2019.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se