Enheten för samverkan och utveckling - organisation

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Vi har i uppdrag att initiera, koordinera och medfinansiera forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med interna och externa parter. Vi utvecklar och genomför fortbildningar, skapar mötesplatser och nätverk samt verkar för samarbeten inom SLU och tillsammans med andra lärosäten.

Organisationsstruktur. Diagram.
Organisationsschema för Enheten för samverkan och utveckling.
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Kristina Santén, 073- 020 90 88

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se