Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

Publicerad: 01 augusti 2018 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se