Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom SLU Partnerskap Alnarp initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

Konkurrera med kvalitet

Projektet ’Konkurrera med kvalitet’ som har fått medel via SLU Partnerskap Alnarp syftar till att utvärdera nya sorter av dessert-, must- och cideräpplen, och startade 2014. Ett urval av de bästa sorterna kommer under 2020 att särskilt utvärderas avseende lagringsduglighet och kvalitet vid juice och cidertillverkning. Målet är att därefter kunna välja ut några bra sorter som kan rekommenderas antingen för IP-odling (integrerad produktion) eller ekologisk odling. Partners: Äppelriket, Kiviks Musteri och Apolinaire

Metod för utvärdering av industriell symbios

Hur möter vi effekter och miljöbesparingar med industriell symbios i realtid och med säsongsvariationer? Möt Andreas Nicolaidis Lindqvist, industridoktorand på SLU och RISE, som berättar om projektet som undersöker hur man utvärderar och ger underlag till en modellbaserad planering av en industriell symbios. Ett projekt inom SLU Partnerskap Alnarp, Rise och Sotenäs Symbioscentrum
Publicerad: 22 december 2020 - Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se
Loading…