Sveriges lantbruksuniversitet

Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

Följ oss på Facebook!

Gröna näringarnas dag i Grevie

En inspirerande eftermiddag för de gröna näringarna i nordvästra Skåne. Finansierat av Stiftelsen Gripen och i samarbete med LRF Skåne.
Publicerad: 24 mars 2018 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se