Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom SLU Partnerskap Alnarp initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

Följ oss på Facebook!
Publicerad: 25 november 2020 - Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se
Loading…