Examensarbete

Senast ändrad: 14 december 2016
simon.png

Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samarbete med våra medlemmar och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp.

Examensarbeten i samarbete med PA:s partners ger ömsesidig nytta:

 • PA:s partners får problem lösta i kontakt med akademien
 • För studenten underlättas etablering på arbetsmarknaden
 • SLU:s handledare och examinator får inblick i aktuella frågeställningar hos näringsliv och samhällsaktörer

Examensarbetena motsvarar 7 - 20 veckors heltidsstudier och utförs av en student eller två tillsammans. Medlen söks av handledaren via PA:s webb-ansökningsblankett. Ansökningar kan inlämnas när som helst under året och behandlas vanligen inom en månad. Medel kan sökas för kostnader i samband med examensarbeten, exempelvis för försök, analyser och resor. En kontaktperson vid en eller flera av PA:s partners måste anges. Ersättning utgår inte för arbetad tid. Exempel på utbildningar som kan genomföra examensarbete vid SLU i Alnarp:

 • Lantmästare
 • Agronom
 • Hortonom
 • Trädgårdsingenjör
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Jägmästare
 • Skogsmästare
 • Euroforester, masterprogram i skogsvetenskap
 • Agroecology, master
 • Hållbar stadsutvekcling, master
 • Landscape Architecture, master
 • Natur hälsa, trädgård, magister

Har du en idé på ämne för examensarbete? Kontakta Lisa Germundsson eller Jan Larsson

Här kan du söka förslag på examensarbeten i samarbete med företag och organisationer.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Koordinator Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se