Projektansökan

Senast ändrad: 02 februari 2021

SLU Partnerskap Alnarp är en mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle. Samarbetet ska leda till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. För detta ändamål avsätts projektmedel av LTV-fakulteten och Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid S-fakulteten.

Vem kan söka?

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) kan söka projektmedel. Tillsvidare kan även personal vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) som är verksam i Alnarp söka medel. Ansökningar ska göras i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners.

När kan man söka?

Två ansökningstillfällen finns varje år, med sista ansökningsdag den 15 februari och 15 oktober. Inkomna ansökningar behandlas därefter i respektive ämnesgrupper som ger rådgivande utlåtanden. Beslut fattas sedan i SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp, normalt i slutet av mars respektive i slutet av november varje år.

Hjälp med ansökan?

Den 8 februari kl. 13.00-15.00 och den 10 februari kl. 13.00-15.00 kan du få hjälp med ansökningsförfarandet via Zoom. Carl-Otto Swartz finns tillgänglig dessa tider via Zoom. Logga in på mötet genom att klicka på länken och vänta tills du blir insläppt. 

Hur går ansökan till?

  1. Börja med att läsa Vägledning för projektansökan inom SLU Partnerskap Alnarp. 

    Read more about application in English

  2. Fyll i formuläret på denna sida.

  3. Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret.

  4. Skriv ut samma ansökan, underteckna med blå penna och skicka det tillsammans med eventuella bilagor till

Sveriges lantbruksuniversitet
Partnerskap Alnarps kansli
Box 53
230 53 Alnarp

Hälften av kostnaderna kan sökas från SLU Partnerskap Alnarp, hälften bidrar respektive samarbetspartners med. Projekten resulterar bland annat i lättlästa faktablad och projektrapporter som läggs ut på SLU Partnerskap Alnarps webbplats.

Instruktioner och mallar

Projektavtal inom Partnerskap Alnarp - LTV
Projektavtal inom Partnerskap Alnarp - Skog

Instruktioner LTV-fakultetens Faktablad och Rapportserie
Exempel 2-sidigt Faktablad
Exempel 4-sidigt Faktablad

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se