Projektansökan

Senast ändrad: 31 januari 2020

Partnerskap Alnarp är en mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle. Samarbetet ska leda till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. För detta ändamål avsätts projektmedel av LTV-fakulteten och Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid S-fakulteten.

Vem kan söka?

Personer anställda inom LTV-fakulteten samt vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap vid S-fakulteten kan söka projektmedel. Tillsvidare kan även personal vid VH-fakulteten som är verksam i Alnarp söka medel. Ansökningar ska göras i samarbete med en eller flera av PA:s partners.

När kan man söka?

Två ansökningstillfällen finns varje år, med sista ansökningsdag den 15 februari och 15 oktober. Inkomna ansökningar behandlas därefter i respektive ämnesgrupper som ger rådgivande utlåtanden. Beslut fattas sedan i Partnerskap Alnarps styrgrupp, normalt i slutet av mars respektive i slutet av november varje år.

Hur går ansökan till?

  1. Börja med att läsa Vägledning för projektansökan inom Partnerskap Alnarp. 

    Guide to Partnership Alnarp project applications in English.

  2. Fyll i formuläret på denna sida.

  3. Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret.

  4. Skriv ut samma ansökan, underteckna med blå penna och skicka det tillsammans med eventuella bilagor till

Sveriges lantbruksuniversitet
Parterskap Alnarps kansli
Box 53
230 53 Alnarp

Hälften av kostnaderna kan sökas från Partnerskap Alnarp, hälften bidrar respektive samarbetspartners med. Projekten resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som läggs ut på Partnerskap Alnarps hemsida.

Mallar

Projektavtal inom Partnerskap Alnarp - LTV
Projektavtal inom Partnerskap Alnarp - Skog

Instruktioner LTV-fakultetens Faktablad
Exempel 2-sidigt Faktablad
Exempel 4-sidigt Faktablad

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se