Faktablad och rapporter

Senast ändrad: 26 februari 2021

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som publiceras här.

Faktablad som publiceras inom SLU Partnerskap Alnarp ingår i en gemensam faktaserie. Serien heter ”LTV-fakultetens faktablad” och de finns tillgängliga främst i elektronisk form.

Rapporter inom LTV-fakulteten publiceras i serien Landskap, trädgård och växtproduktionsvetenskap

Faktabladen och rapporterna nedan är uppdelade per ämnesgrupp och publiceringsår. 

 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se