Faktablad och rapporter

Senast ändrad: 07 oktober 2020

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som publiceras här.

Faktablad som publiceras inom SLU Partnerskap Alnarp ingår i en gemensam faktaserie. Serien heter ”LTV-fakultetens faktablad” och de finns tillgängliga främst i elektronisk form.

Faktabladen nedan är uppdelade per ämnesgrupp och publiceringsår. 

Examensarbeten

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som utförs av studenter i samarbete med våra medlemmar. Nedan finns även dessa examensarbeten redovisade.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se