Forskningsprojekt

Senast ändrad: 15 februari 2017
peka.png

Forskning för konkurrenskraft

Partnerskap Alnarps medlemmar kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningar kan göras 15 februari och 15 oktober varje år. Inkomna ansökningar diskuteras i en ämnesgrupp och beslut tas av styrgruppen omkring sex veckor efter ansökningsdatum. Hälften av kostnaderna kan sökas från Partnerskap Alnarp, hälften bidrar respektive samarbetspartners med. Projekten resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som läggs ut på Partnerskap Alnarps hemsida.

Projektansökan

Projektlista

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Koordinator Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se