Projektansökan

Senast ändrad: 02 februari 2018
magnolia.JPG

Hur går ansökan till?

  • Utförlig vägledning i PDF-format
  • Inmatning sker alltid elektroniskt, klicka här.
  • Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret.
  • Dessutom skickas samma ansökan, utskriven och undertecknad med blå skrift i pappersformat till SLU, Parterskap Alnarps kansli, Box 53, 230 53 Alnarp tillsammans med ev. övriga handlingar (bilagor) där handlingarna diarieförs.
  • Vid nästa möte med ämnesgruppen kommer ansökan att behandlas. Sista ansökningsdagar är 15 feb och 15 okt.

Mallar

ProjektavtalInomPartnerskapAlnarpLantbr_trdgrd.docx
ProjektavtalInomPartnerskapAlnarpSkog.docx

instruktionerLTVfakultetensFaktablad20170901.doc
exempel2sidigtFaktablad.pdf
exempel4sidigtFaktablad.pdf


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Koordinator Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: jan.larsson@slu.se