Om Partnerskap Alnarp

Senast ändrad: 03 mars 2017
hopp.png

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård.

Syftet är att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling.

SLU Partnerskap Alnarp startade år 2004 och har idag omkring 90 medlemmar.

Aktiviteter:

  • Forskning för konkurrenskraft - Initiering och gemensam finansiering av FoU-projekt från fakulteterna och partners tillsammans.
  • Mötesplatser för idé- och kunskapsutbyte - Seminarier, workshops och exkursioner om aktuella frågor skapar grogrund för samverkan.
  • Utveckla studentkontakten - Examensarbeten och mentorprogram
  • Resultatspridning och kunskapskommunikation - via nyhetsbrev, hemsida med databas, faktablad, rapporter, vetenskapliga artiklar, samt sociala medier.


SLU Partnerskap Alnar har bidragit i en tidig fas till flera projekt som växt till större verksamheter, exempelvis Tillväxt Trädgård, Swedish Center for Agricultural Business Management (Kompetenscentrum Företagsledning), Swedish Surplus Energy Collaboration och Crops4Biogas.

Ladda hem broschyren om Partnerskap Alnarp

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Koordinator Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se