Ämnesgrupper

Senast ändrad: 17 oktober 2018

I ämnesgrupperna möts människor från bransch och akademi för att diskutera aktuella ämnen och projekt inom respektive område. Ämnesgrupperna möts två-tre gånger årligen.

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se