Ämnesgrupper

Senast ändrad: 30 augusti 2018
bladverk.jpg

I ämnesgrupperna möts människor från bransch och akademi för att diskutera aktuella ämnen och projekt inom respektive område. Ämnesgrupperna möts två-tre gånger årligen.


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se