Ämnesgrupp Animalieproduktion

Senast ändrad: 22 augusti 2016
redCow7.jpg

Fokusområden

  • Byggnadslösningar, inhysningssystem och närmiljödetaljer för en konkurrenskraftig och effektiv animalieproduktion med god djurhälsa och djurvälfärd samt för en bra, säker och attraktiv arbetsplats för djurskötaren.
  • Teknologi för övervakning, kontroll och styrning av produktionen (Precision Livestock Farming) • Klimat-, energi- och miljöteknik för stallbyggnader inbegripet termiska och lufthygieniska behov, energiproduktion, energianvändning och energihushållning samt begränsning av utsläpp och emissioner.
  • Byggnadsmaterial, konstruktions- och installationsteknik samt byggnadsplanering för resurssnåla byggnader till animalieproduktionen.

Medlemmar


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se