Ämnesgrupp Växtodling

Senast ändrad: 17 maj 2017
veteax2.jpg

Fokusområden

Fokusområde Odlingssystem:

  • Växtföljd – för ökad diversitet, hållbarhet och produktivitet
  • Mark och bördighet – ökad bördighet, multifunktionella odlingssystem, minskad markpackning, hållbar jordbearbetning
  • Vattenhushållning – förbättrat växtnäringsutnyttjande, ökad vattenproduktivitet och förbättrad klimattolerans
  • Biomångfald och ekosystemtjänster – gynna nyttoinsekter och pollinatörer, utveckla ekosystemsynergier

Fokusområden växtskydd: 

  • Integrerat växtskydd – utveckla system med genetiskt, biologiskt och mekaniskt förebyggande växtskydd, ökad precision i kemiskt växtskydd via exempelvis förbättrad teknik, utveckla system för hantering av pesticidresistens.
  • Beslutsstöd – förbättrade gränssnitt genom ökad förståelse för lantbrukarens beslutssituation och de faktorer som påverkar denna, teknikutveckling för minskad risk för misstag i användningen

Fokusområden produktkvalitet:

  • Systemnytta – utveckling av produktivitet och odlingssäkerhet med ökad miljönytta som en kvalitet hos odlingssystemen, hälsosamma livsmedel, ursprung och transparens
  • Produktnytta – processbarhet och jämnhet i teknisk kvallitet med avseende på förädlingsindustrins behov, exempelvis förmalning och bageri, etanol, malt, socker och vegetabilisk olja
  • Bondenytta – kommunikation och vidareföring av resultat.

Medlemmar 


Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se